Monorierdei Fekete István Általános Iskola
Pályaorientációs Nap
Megjelent: 2022. december 5.

 

 1. november 18-án iskolánk ismét megszervezte a Pályaorientációs Napot, ahol tanítás nélküli munkanap keretén belül a tanulók érdekes programokon keresztül ismerkedhettek meg a különböző szakmákkal. Bár az alsó évfolyamos tanulók esetében még korai a szakmaválasztásról beszélni, az iskolánk fontosnak tartja, hogy minden korosztály érdeklődését felkeltse a különböző mesterségek iránt, hiszen ez megalapozhatja a tanulók tudatos választását a továbbtanulással kapcsolatban. 

Az 1-4. évfolyamok a tanítónénik vezetésével játékos, interaktív feladatokon keresztül ismerekedteka szakmákkal. A tanulók színes activity kártyák segítségével mutogatták el a szakmákat, Mekk Mester filmvetítésen vettek részt, majd lerajzolhatták az álmaik szakmáját.

Az 5-6. évfolyam osztályai az osztályfőnökökkel ellátogattak a helyi Demkó Kertészetbe, ahol a tanulók nagy érdeklődéssel nézték meg a fóliaházat. Ökoiskolaként fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink környezettudatosabb életszemlélettel rendelkezzenek, és ebben szívesen segítenek a helyi szervezetek is. 

A 7-8. évfolyamos diákok érdekes előadás keretén belül ismerkedhettek meg a kadétiskolával. A Magyar Honvédség toborzóirodájának egyik meghívott munkatársa szívesen válaszolt a fiatalok kérdéseire a katonaélettel kapcsolatban és a kadétiskolák nyújtotta lehetőségeiről, melyek nemcsak katonai, de civil pályára is felkészítik a tanulni vágyókat. A beszélgetés során a diákok megismerkedhettek néhány fegyverrel is, melyek a hivatásos katonák által ma használt fegyverek másolatai. A bemutató után, az osztálytermekben folytatódott a nap, ahol kötetlen beszélgetésekkel, filmekkel mutatták be a különböző mesterségeket, szakmákat. 

Köszönjük az iskola tantestületének és diákjainak az aktív részvételét. 

 

Székely Ildikó Gabriella

tanárnő

Kategória:   Egyéb kategória  
PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET – 2023
Megjelent: 2022. december 5.

Iskolánk egyik hagyománya, a 8. évfolyam pályaválasztását elősegítő, pályaválasztási szülői értekezlet megrendezése. Ezen az eseményen a meghívott  középiskolák képviselői mellett egykori tanítványaink is beszámolnak a jelen lévő szülőknek és gyerekeknek a középiskolákban szerzett tapasztalataikról.

Már vannak rendszeresen visszatérő vendégeink,  ők nem egyszer kijelentik: monorierdei tanítványaikkal elégedettek, örömmel várják az újonnan jelentkezőket.

Most az alábbi középiskolák-és képviselőikkel találkozhattak az érdeklődők:

-Kiss Lajos Tanár úr, a ceglédi Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskolából,

-Nagy Annamária Igazgatónő, a gyömrői Teleki László Gimnáziumból,

-Hornyák Krisztina Tanárnő, a Monori József Attila Gimnáziumból,

-dr. Jávorkáné Király Zsuzsa, nyugalmazott Igazgatónő, a Szterényi József Technikum és Szakképző Iskolából,

-Tóth Imre Tanár Úr a budapesti Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikumból,

-míg Kovács Tünde Tanárnő, pályaválasztási tanácsadóként tájékoztatta a jelenlévőket.

Részletes ismereteket kaphattunk a gyerekek választási, az intézményeken belüli továbbtanulási, szakképzési lehetőségeiről.

Szinte valamennyien hangsúlyozták az informatika, az idegen nyelvek tanulása, az érettségi megszerzésének, a hiányszakmák tanulásának fontosságát.

Utánuk meghívott, középiskolás tanítványaink tartottak beszámolókat, arról a középiskoláról, ahol épp tanulnak:

-Szatmári Sára a budapesti Leőwey Klára gimnáziumról,

-Miklós Nóra a Bem József Iskola fodrász képzéséről,

-Demkó Gábor a kispesti Ganz Ábrahám Angol Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskoláról,

-Barna Lili a megújult „Szterényiről,”

-Juhász Zsóka-és Sára a kőbányai Zrínyi Miklós Gimnáziumról, és nem utolsó sorban:

-Szabó Gergő, a csepeli Weisz Manfréd szakközépiskoláról,

-végül Hajdú Péter a fővárosi Than Károly középiskoláról, azok hétköznapjairól, élményeikről tartott, nem egyszer humoros beszámolót.

Öröm volt látni, mennyit fejlődtek, változtak, újra-és újra bizonyítva: egy gyerekben még mennyi lehetőség rejlik! Büszkék vagyunk rájuk!

Köszönjük a megjelent középiskoláknak, volt tanítványainknak, a ránk szánt időt- és figyelmet! Reméljük, hogy programunkkal segítettük nyolcadikos tanulóinkat és szüleiket eligazodni a pályaválasztás néha zűrzavaros világában.

 

Fényes Bata Anna, File Irén, a 8. évfolyam osztályfőnökei

Kategória:   Egyéb kategória  
„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!
Megjelent: 2022. november 8.

1.Projekthét

2022 október 17 – október 21.

„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!

 

Projekt felelősök:

Fényes Bata Anna

Kovács Emília Katalin

A projekt célja:

 A különböző tevékenységek során, a gyermekek tapasztalatot, élményt, ismeretet szereznek az állatokról, az állatvédelemről, az állatok tartásának helyes módozatairól. Bővül szókincsük, kifejezőkészségük, erősödnek a megismerő folyamatok, fejlődik koordinációjuk, kondicionáló képességük, manuális készségük, s közben olyan attitűdök alakulnak ki, mint érdeklődés, segítőkészség, felelősség.

A projekt feladata:

 • felelősség az állatok iránt,
 • az állatokról szerzett ismeretek bővítése,
 • együttműködés erősítése, szélesítése az osztályok és évfolyamok között,
 • a csoportokon belüli munkaszervezés fejlesztése,
 • a közösen végzett munka örömének erősítése,
 • az esetleg felmerülő konfliktusok megoldása során az ehhez szükséges technikák gyakorlása,
 • hagyományok ápolása,
 • az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése,
 • ökológiai gondolkodás fejlesztése,
 • környezeti etika fejlesztése,
 • érzelmi és értelmi környezeti nevelés.

Korcsoport: 10 – 14 éves korosztály

A projekt ideje alatt a tanuló képessé válik:

A környezetében élő állatok megfigyelésére, azonosítására és tanulmányozására, környezete élővilágával kapcsolatban a környezettudatos magatartásra, annak megfigyelésére és felfedezésére, hogy az állatok miként alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez, az állatok sokszínűségének felismerésére, az élőlények közötti hasonlóságok és különbségek felfedezésére.

A projekt ideje alatt kiemelten fejlesztendő:

 • Szociális kompetencia: együttműködés a tanulók, tanárok, szülők között.
 • Anyanyelvi kommunikáció: szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció szóban és írásban.
 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
 • Digitális kompetencia
 • Matematikai, természettudományi kompetencia

Megjelenő produktum: 

 • Az állatokról készült plakátok, gyurmafigurák. 
 • Az állatkiállításról készült fényképek.
Kategória:   Projekt hetek  
Nyári Szünet
Megjelent: 2022. június 24.

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben, a nyári szünetben az alábbi napokon intézhetnek iskolai ügyeket:

 • június 29. 8-12 óráig
 • július 13. 8-12 óráig
 • július 27. 8-12 óráig
 • augusztus 10. 8-12 óráig
 • augusztus 17. 8-12 óráig
Kategória:   Iskolai szünetek  
A HERMAN OTTÓ VERSENY
Megjelent: 2022. június 21.

A 2021/22. tanévben az 5. és 6. évfolyamos tanulók számára ismét megrendezésre került a háromfordulós, országos HERMAN OTTÓ VERSENY. A járványhelyzetre való tekintettel a 3. és 4. évfolyamnak ebben a tanévben nem rendezték meg a versenyt, ők vígaszként egyfordulós, ingyenes online tesztet oldhattak meg. Iskolánk 13 éve vesz részt ezen a tesztversenyen.

Az ingyenes válogató, az 1. forduló célja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartunk a verseny következő fordulójára benevezni. Iskolánkban március közepén oldották meg ötödikeseink és hatodikosaink a feladatsort. A feladatok javítása az iskolában történt, így az eredményt azonnal megtudták a diákok.

Hat tanuló folytatta tovább a versenyzést, azaz indult tovább a 2. fordulóra, amit több órás felkészülés előzött meg. Minden résztvevő külön feladatlapot és sorszámozott kódlapot kapott. A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel április 12-ig oldhatták meg, amit Budaörsre postáztunk. A legjobb eredményt elért tanulók meghívást kaptak az országos döntőre, amelyen évfolyamonként az első 100-150 tanuló (a versenyzők 12-15 %-a) vehetett részt. Izgatottan vártuk az eredményt.

Iskolánkból a benevezett hat tanulóból négy folytathatta tovább a versenyzést: Pádár Richárd József 5/B, Szatmári Domonkos 5/A, Dzsupin Ninett 6/A, Huszár Janina 6/A. Még nagyobb lendülettel készültek, az ötödikesek és a hatodikosok 2-2 délutánt fordítottak a természettudományra. Az országos döntőt május 21-én, szombaton 10.00 órától 13.00 óráig rendezték meg az ELTE Lágymányosi Campus Déli Épületében. A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékelték az eredményeket, a győztesek könyvjutalomban részesültek.

Szatmári Domonkos 5/A VI. helyezést ért el. Gratulálunk versenyzőinknek!

Fényes Bata Anna, felkészítő tanár

Kategória:   Versenyek  
Fenntarthatósági Témahét versenyeredménye
Megjelent: 2022. június 21.

A Fenntarthatósági Témahét keretében több verseny került kiírásra, melyekhez iskolánk tanulói is csatlakoztak. A legjobbnak ítélt pályamunkákat elküldtük a szervezőknek és izgatottan vártuk az eredményt.

1. Gondold újra! – kreatív pályázat

A diákoknak újrahasznosítható anyagokból kellett használati tárgyakat készíteni, amely lehetett bútor, ruha, vagy bármilyen használati tárgy. Iskolánkat ebben a kategóriában  Lendér Panna Leila 7.b és  Hajdu Péter László 8.a munkái képviselték.

2. Mesélő vízcsepp pályázat

A tanulóknak egy vízcsepp helyébe kellett beleképzelniük magukat, és arról egy szabadon választott művészeti alkotást kellett készíteniük, rajz, fotó, szépirodalmi mű, zenemű, képregény, infografika, kisfilm is lehetett. Lendér Bence Márk 5.b és  Marozsán Ádám 7.a szépírodalmi munkáikat küldtük el.

3. Zöld fakanál receptíró pályázat

A saját térségre jellemző étel receptjét kellett benyújtani, amely helyi és szezonális alapanyagok felhasználásával készül. A Szervezők az elkészített étel receptjét, fotóját és történetét várták a pályázatra. Iskolánkból Polgár Luca Tünde 5.a osztályos tanuló receptje került elküldésre.

Lendér Panna Leila 1. helyezést ért el a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretében meghirdetett Gondold újra! pályázat, közép-magyarországi régió, 5-8. évfolyamos kategóriájában.

A hivatalos díjátadóra a PontVelem Nonprofit Kft. által szervezett zártkörű, sajtónyilvános AlmaZöld Konferencia és díjátadó gálán került sor, az Ensana Thermal Hotel – MAGNÓLIA termében, a Margitszigeten. A rendezvényen elsősorban nyertes diákok és felkészítő tanáraik vettek részt, ahol többek között Kovács András Péter humorista előadásával és finom ebéddel kedveskedtek a megjelenteknek.

Gratulálunk versenyzőinknek!

Írta: Fényes Bata Anna, felkészítő tanár

Kategória:   Versenyek  

Kereső

Archívum

KeresőKategóriákArchívum

🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Image

Copyright © Monorierdei Fekete István Általános Iskola
error: Content is protected !!