Monorierdei Fekete István Általános Iskola

„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!

1.Projekthét

2022 október 17 – október 21.

„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!

 

Projekt felelősök:

Fényes Bata Anna

Kovács Emília Katalin

A projekt célja:

 A különböző tevékenységek során, a gyermekek tapasztalatot, élményt, ismeretet szereznek az állatokról, az állatvédelemről, az állatok tartásának helyes módozatairól. Bővül szókincsük, kifejezőkészségük, erősödnek a megismerő folyamatok, fejlődik koordinációjuk, kondicionáló képességük, manuális készségük, s közben olyan attitűdök alakulnak ki, mint érdeklődés, segítőkészség, felelősség.

A projekt feladata:

 • felelősség az állatok iránt,
 • az állatokról szerzett ismeretek bővítése,
 • együttműködés erősítése, szélesítése az osztályok és évfolyamok között,
 • a csoportokon belüli munkaszervezés fejlesztése,
 • a közösen végzett munka örömének erősítése,
 • az esetleg felmerülő konfliktusok megoldása során az ehhez szükséges technikák gyakorlása,
 • hagyományok ápolása,
 • az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése,
 • ökológiai gondolkodás fejlesztése,
 • környezeti etika fejlesztése,
 • érzelmi és értelmi környezeti nevelés.

Korcsoport: 10 – 14 éves korosztály

A projekt ideje alatt a tanuló képessé válik:

A környezetében élő állatok megfigyelésére, azonosítására és tanulmányozására, környezete élővilágával kapcsolatban a környezettudatos magatartásra, annak megfigyelésére és felfedezésére, hogy az állatok miként alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez, az állatok sokszínűségének felismerésére, az élőlények közötti hasonlóságok és különbségek felfedezésére.

A projekt ideje alatt kiemelten fejlesztendő:

 • Szociális kompetencia: együttműködés a tanulók, tanárok, szülők között.
 • Anyanyelvi kommunikáció: szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció szóban és írásban.
 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
 • Digitális kompetencia
 • Matematikai, természettudományi kompetencia

Megjelenő produktum: 

 • Az állatokról készült plakátok, gyurmafigurák. 
 • Az állatkiállításról készült fényképek.

Higiéniai hét

   Iskolánkban 2020. október 12-16-ig higiéniai hetet tartunk.

   A bal oldali képre kattintva megtekinthető az esemény plakátja, melyen minden fontos esemény szerepel.

   Plakát megtekintése

ZENE projekthét

 

2019. 10. 07 – 10. 11.

„ A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
Kodály Zoltán

A zene körülölel bennünket. Zenéje van a természetnek! A szél zúgása, eső kopogása, a madarak szárnysuhogása, az állatok hangjai, énekei és sorolhatnám. De zenéje van a tárgyaknak is! Akár a vonat zakatolása, az edények csörömpölése, az ajtó nyikorgása, vagy a poharak „csengetése”, de még a telefonunk billentyűzete is ad olyan hangokat, amit zenének nevezhetünk.

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája, amely ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Az ősember is zenélt a maga módján. A zene első megnyilvánulása az ember életében a nevetés és a sírás, majd különböző eszközöket használt a ritmus kifejezésére. Később már nemcsak a ritmushangszerek voltak jelen, hanem sípok és kezdetleges furulyák is. Így kezdődött a zene és a hangszerek fejlődése, ami napjainkig tart.

(tovább…)

Higiéniai hét

Higiéniai hét – 1. projekt hét

2018. október 8. – októbert 12.

 

Témaválasztás:
A projekt közvetlen célja volt, hogy az intézményünkben tanuló diákok tapasztalatra és tudásra tegyenek szert a személyes és mentális higiénia terén. A projekt során megvalósított szabadidős, közösségi, és egészségfejlesztési témájú programokba az iskola felső tagozatának tanulóit vontuk be. A megvalósított rendezvényekkel főként az egészségük fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A projekt célja volt, hogy a tanulók korszerű ismereteket és azok gyakorlásához szükséges készségeket, tudást szerezzenek az egészségük megőrzése és védelme érdekében. Ennek megfelelően bemutattuk és gyakoroltattuk velük az egészséges életmód kialakítását támogató tevékenységeket, viselkedésformákat. A projektben fontos szerepet kapott az egészségnevelés, a tudatos, igényes, tiszta környezet kialakítása, a délutáni előadások ennek a célnak megfelelően kerültek megvalósításra.
A projekt során a tanulók a helyes test és száj higiénés szokások elsajátítása mellett egymás elfogadására, lelki sérülések megakadályozásához is kaptak nagyon szemléletes segítséget.

(tovább…)

Higiéniai hét

Iskolánkban 2018. október 8-12-ig higiéniai hetet tartunk.

[ Plakát megtekintése ]

Környezetünkben élő rovarok 3. projekthét

2018. május 28. – június 01.

TÉMAHÉT FELELŐSÖK:
FÉNYES BATA ANNA, KOSTECKI ZSUZSANNA, KOVÁCS EMÍLIA KATALIN

Témaválasztás indoklása:
A projektet a tavaszi napsütés indította, ami felébresztette és előcsalta az apró bogarakat és rovarokat, akik benépesítették az iskola udvarát, szaladgáltak a kertben, a fűben, a fa törzsén. Az élővilág ébredése a diákok kíváncsiságát is felébresztette, figyelmüket magára vonta. A gyerekek nagyítóval a kezükben kutattak tücskök, katicabogarak, hangyák után a falu határában, s hosszan tanulmányozták, figyelték mozgásukat, útvonalaikat, tevékenységüket. Rácsodálkozhattak a bogarak szépségére, különbözőségére.

(tovább…)

1 2

Kereső

Archívum

KeresőKategóriákArchívum

🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Image

Copyright © Monorierdei Fekete István Általános Iskola
error: Content is protected !!