Monorierdei Fekete István Általános Iskola

„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!

1.Projekthét

2022 október 17 – október 21.

„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!

 

Projekt felelősök:

Fényes Bata Anna

Kovács Emília Katalin

A projekt célja:

 A különböző tevékenységek során, a gyermekek tapasztalatot, élményt, ismeretet szereznek az állatokról, az állatvédelemről, az állatok tartásának helyes módozatairól. Bővül szókincsük, kifejezőkészségük, erősödnek a megismerő folyamatok, fejlődik koordinációjuk, kondicionáló képességük, manuális készségük, s közben olyan attitűdök alakulnak ki, mint érdeklődés, segítőkészség, felelősség.

A projekt feladata:

 • felelősség az állatok iránt,
 • az állatokról szerzett ismeretek bővítése,
 • együttműködés erősítése, szélesítése az osztályok és évfolyamok között,
 • a csoportokon belüli munkaszervezés fejlesztése,
 • a közösen végzett munka örömének erősítése,
 • az esetleg felmerülő konfliktusok megoldása során az ehhez szükséges technikák gyakorlása,
 • hagyományok ápolása,
 • az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése,
 • ökológiai gondolkodás fejlesztése,
 • környezeti etika fejlesztése,
 • érzelmi és értelmi környezeti nevelés.

Korcsoport: 10 – 14 éves korosztály

A projekt ideje alatt a tanuló képessé válik:

A környezetében élő állatok megfigyelésére, azonosítására és tanulmányozására, környezete élővilágával kapcsolatban a környezettudatos magatartásra, annak megfigyelésére és felfedezésére, hogy az állatok miként alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez, az állatok sokszínűségének felismerésére, az élőlények közötti hasonlóságok és különbségek felfedezésére.

A projekt ideje alatt kiemelten fejlesztendő:

 • Szociális kompetencia: együttműködés a tanulók, tanárok, szülők között.
 • Anyanyelvi kommunikáció: szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció szóban és írásban.
 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
 • Digitális kompetencia
 • Matematikai, természettudományi kompetencia

Megjelenő produktum: 

 • Az állatokról készült plakátok, gyurmafigurák. 
 • Az állatkiállításról készült fényképek.

Kereső

Archívum

KeresőKategóriákArchívum

🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Image

Copyright © Monorierdei Fekete István Általános Iskola
error: Content is protected !!