Monorierdei Fekete István Általános Iskola
Farsang az alsó tagozaton
Megjelent: 2023. március 12.

Három év után újból farsang volt az iskolánkban! 2023. február 10-én, pénteken délután nagy volt a készülődés az alsós folyóson és a tornateremben. A korábban megszokott hangulatot tapasztalhatták meg a szülők és a gyerekek. 

Először iskolánk vezetője, Hanyecz Anita oklevelekkel és apró jutalommal díjazta a Fekete István projekt hét és a tanulmányi versenyeken legjobban teljesítő alsós tanulókat.

A zsűri bemutatása után évfolyamonként vonultak fel a jelmezbe öltözött gyerekek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen 147 tanuló jelmezét kellett értékelni. A szebbnél szebb, ötletesnél ötletesebb jelmezek megtekintése után a zsűri tanácskozni ment. A zsűri tagjai: Hanyecz Anita intézményvezető, Váczi Péterné, Erika néni intézményvezető-helyettes és Szelepcsényi Klaudia a Szülői Közösség képviselője volt.

A felvonulás után a tornaterembe just dance-re táncoltak a kicsik és a nagyok, de még a szülők is. A büfét, hagyományainknak megfelelően a nyolcadikos tanulók szülei üzemeltették. Minden osztály két tálca süteményt ajánlott fel értékesítésre. A tombola és zsákbamacska nyereményeinek a gyermek nagyon örültek.

Zárásként a zsűri díjazta évfolyamonként a legszebb jelmezeket. Sok gyermeknek sikerült meglepetést szereznünk a jutalommal.

Most először külön díjat is kaptak a két legötletesebb jelmez tulajdonosának.

Köszönjük a felajánlást Gáspár Tímeának és Polgár Ilonának!

Bízunk abban, hogy a sok jelmezes gyermek elűzte a telet! 

Jövőre újból várunk mindenkit nagy szeretettel!

                       

                                                                                                                    Greksa Lászlóné, Margó néni

                                                                                                                                      alsós mkv.

Kategória:   Egyéb kategória  
Tollforgató tájékoztató
Megjelent: 2023. február 13.

Tájékoztatás a XV. Tollforgató verseny menetéről

                                                                                                                                                                                                                                                               

                 

Kedves Versenyzők és Érdeklődők!                                     

Köszönjük a XV. Tollforgató levelezős versenyünkre beérkezett feladatlapokat! Pedagógusaink jelenleg is lázasan javítják a beérkezett pályázatokat, melyekkel kapcsolatban türelmüket kérjük!

 1. március 9-én tesszük közzé a döntőbe jutott versenyzők névsorát és valamennyi dolgozat pontszámát, melyeket itt, iskolánk honlapján a Tollforgató menüpont alatt érhetnek majd el. Természetesen a döntőbe jutott versenyzőket külön, iskolájuknak írt e-mailben is értesítjük.

A döntő az előző évhez hasonlóan elektronikus formában lesz lebonyolítva, melynek menete a következő:

 • A döntő napján, 2023. április 14.-án, 9:45-től lehet majd letölteni a mindent eldöntő feladatlapokat.
 • A kitöltésre 10:00-tól 11:00-ig lesz lehetőségük a versenyzőknek.
 • A szkennelésre és visszaküldésre további 30 percet szánunk. A 11:30-ig beérkező e-maileket fogadjuk csak el.
 • A határidőre visszaküldött feladatlapokat munkatársaink a javítási munkák elvégzése után összesítik és megállapítják a végső rangsorokat.

A döntő eredményét szintén itt, a honlapon és e-mailben tudatjuk a versenyzőkkel és felkészítőikkel 2023. április 17-én.

Kategória:   Egyéb kategória  
Tollforgató verseny felhívás
Megjelent: 2022. december 20.

                                                         

Kategória:   Tollforgató verseny  
Pályaorientációs Nap
Megjelent: 2022. december 5.

 

 1. november 18-án iskolánk ismét megszervezte a Pályaorientációs Napot, ahol tanítás nélküli munkanap keretén belül a tanulók érdekes programokon keresztül ismerkedhettek meg a különböző szakmákkal. Bár az alsó évfolyamos tanulók esetében még korai a szakmaválasztásról beszélni, az iskolánk fontosnak tartja, hogy minden korosztály érdeklődését felkeltse a különböző mesterségek iránt, hiszen ez megalapozhatja a tanulók tudatos választását a továbbtanulással kapcsolatban. 

Az 1-4. évfolyamok a tanítónénik vezetésével játékos, interaktív feladatokon keresztül ismerekedteka szakmákkal. A tanulók színes activity kártyák segítségével mutogatták el a szakmákat, Mekk Mester filmvetítésen vettek részt, majd lerajzolhatták az álmaik szakmáját.

Az 5-6. évfolyam osztályai az osztályfőnökökkel ellátogattak a helyi Demkó Kertészetbe, ahol a tanulók nagy érdeklődéssel nézték meg a fóliaházat. Ökoiskolaként fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink környezettudatosabb életszemlélettel rendelkezzenek, és ebben szívesen segítenek a helyi szervezetek is. 

A 7-8. évfolyamos diákok érdekes előadás keretén belül ismerkedhettek meg a kadétiskolával. A Magyar Honvédség toborzóirodájának egyik meghívott munkatársa szívesen válaszolt a fiatalok kérdéseire a katonaélettel kapcsolatban és a kadétiskolák nyújtotta lehetőségeiről, melyek nemcsak katonai, de civil pályára is felkészítik a tanulni vágyókat. A beszélgetés során a diákok megismerkedhettek néhány fegyverrel is, melyek a hivatásos katonák által ma használt fegyverek másolatai. A bemutató után, az osztálytermekben folytatódott a nap, ahol kötetlen beszélgetésekkel, filmekkel mutatták be a különböző mesterségeket, szakmákat. 

Köszönjük az iskola tantestületének és diákjainak az aktív részvételét. 

 

Székely Ildikó Gabriella

tanárnő

Kategória:   Egyéb kategória  
PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET – 2023
Megjelent: 2022. december 5.

Iskolánk egyik hagyománya, a 8. évfolyam pályaválasztását elősegítő, pályaválasztási szülői értekezlet megrendezése. Ezen az eseményen a meghívott  középiskolák képviselői mellett egykori tanítványaink is beszámolnak a jelen lévő szülőknek és gyerekeknek a középiskolákban szerzett tapasztalataikról.

Már vannak rendszeresen visszatérő vendégeink,  ők nem egyszer kijelentik: monorierdei tanítványaikkal elégedettek, örömmel várják az újonnan jelentkezőket.

Most az alábbi középiskolák-és képviselőikkel találkozhattak az érdeklődők:

-Kiss Lajos Tanár úr, a ceglédi Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskolából,

-Nagy Annamária Igazgatónő, a gyömrői Teleki László Gimnáziumból,

-Hornyák Krisztina Tanárnő, a Monori József Attila Gimnáziumból,

-dr. Jávorkáné Király Zsuzsa, nyugalmazott Igazgatónő, a Szterényi József Technikum és Szakképző Iskolából,

-Tóth Imre Tanár Úr a budapesti Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikumból,

-míg Kovács Tünde Tanárnő, pályaválasztási tanácsadóként tájékoztatta a jelenlévőket.

Részletes ismereteket kaphattunk a gyerekek választási, az intézményeken belüli továbbtanulási, szakképzési lehetőségeiről.

Szinte valamennyien hangsúlyozták az informatika, az idegen nyelvek tanulása, az érettségi megszerzésének, a hiányszakmák tanulásának fontosságát.

Utánuk meghívott, középiskolás tanítványaink tartottak beszámolókat, arról a középiskoláról, ahol épp tanulnak:

-Szatmári Sára a budapesti Leőwey Klára gimnáziumról,

-Miklós Nóra a Bem József Iskola fodrász képzéséről,

-Demkó Gábor a kispesti Ganz Ábrahám Angol Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskoláról,

-Barna Lili a megújult „Szterényiről,”

-Juhász Zsóka-és Sára a kőbányai Zrínyi Miklós Gimnáziumról, és nem utolsó sorban:

-Szabó Gergő, a csepeli Weisz Manfréd szakközépiskoláról,

-végül Hajdú Péter a fővárosi Than Károly középiskoláról, azok hétköznapjairól, élményeikről tartott, nem egyszer humoros beszámolót.

Öröm volt látni, mennyit fejlődtek, változtak, újra-és újra bizonyítva: egy gyerekben még mennyi lehetőség rejlik! Büszkék vagyunk rájuk!

Köszönjük a megjelent középiskoláknak, volt tanítványainknak, a ránk szánt időt- és figyelmet! Reméljük, hogy programunkkal segítettük nyolcadikos tanulóinkat és szüleiket eligazodni a pályaválasztás néha zűrzavaros világában.

 

Fényes Bata Anna, File Irén, a 8. évfolyam osztályfőnökei

Kategória:   Egyéb kategória  
„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!
Megjelent: 2022. november 8.

1.Projekthét

2022 október 17 – október 21.

„Állati!” Állatokról az iskolában, gyerekszemmel és szívvel!

 

Projekt felelősök:

Fényes Bata Anna

Kovács Emília Katalin

A projekt célja:

 A különböző tevékenységek során, a gyermekek tapasztalatot, élményt, ismeretet szereznek az állatokról, az állatvédelemről, az állatok tartásának helyes módozatairól. Bővül szókincsük, kifejezőkészségük, erősödnek a megismerő folyamatok, fejlődik koordinációjuk, kondicionáló képességük, manuális készségük, s közben olyan attitűdök alakulnak ki, mint érdeklődés, segítőkészség, felelősség.

A projekt feladata:

 • felelősség az állatok iránt,
 • az állatokról szerzett ismeretek bővítése,
 • együttműködés erősítése, szélesítése az osztályok és évfolyamok között,
 • a csoportokon belüli munkaszervezés fejlesztése,
 • a közösen végzett munka örömének erősítése,
 • az esetleg felmerülő konfliktusok megoldása során az ehhez szükséges technikák gyakorlása,
 • hagyományok ápolása,
 • az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése,
 • ökológiai gondolkodás fejlesztése,
 • környezeti etika fejlesztése,
 • érzelmi és értelmi környezeti nevelés.

Korcsoport: 10 – 14 éves korosztály

A projekt ideje alatt a tanuló képessé válik:

A környezetében élő állatok megfigyelésére, azonosítására és tanulmányozására, környezete élővilágával kapcsolatban a környezettudatos magatartásra, annak megfigyelésére és felfedezésére, hogy az állatok miként alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez, az állatok sokszínűségének felismerésére, az élőlények közötti hasonlóságok és különbségek felfedezésére.

A projekt ideje alatt kiemelten fejlesztendő:

 • Szociális kompetencia: együttműködés a tanulók, tanárok, szülők között.
 • Anyanyelvi kommunikáció: szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció szóban és írásban.
 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
 • Digitális kompetencia
 • Matematikai, természettudományi kompetencia

Megjelenő produktum: 

 • Az állatokról készült plakátok, gyurmafigurák. 
 • Az állatkiállításról készült fényképek.
Kategória:   Projekt hetek  

Kereső

Archívum

KeresőKategóriákArchívum

🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Copyright © Monorierdei Fekete István Általános Iskola
error: Content is protected !!